VEJETASYON COĞRAFYASI AÇISINDAN OVACIK VE ÇEVRESİ

Vejetasyon coğrafyası, bitki topluluklarının ya da bitki örtüsünün yeryüzündeki oluşumunu, gelişimini, değişimini, dağılışını, bu dağılışa etki eden faktörleri ve doğal ortam ile ilişkilerini ele alan fiziki coğrafya dalıdır. Literatürde bitki coğrafyası olarak ifade edildiği gibi fitocoğrafya olarak da kullanımı bulunmaktadır. Botanik bilimi bitkileri tek tek ele alır, inceler ve tasnifteki yerini belirlerken vejetasyon coğrafyası bitki topluluklarıyla ilgilenir. Vejetasyon coğrafyasınıbotanik biliminden ayıran; bitkilerin, anatomi, morfoloji ve fizyolojileriyle vejetasyon coğrafyasının ilgisi olmayıp yetişme koşulları ve yeryüzündeki dağılışlarını incelemesidir. Hazırlanan bu araştırma ile alan yazında üzerine fiziki coğrafya çalışmalarının yapılmadığı ve kaynak sıkıntısı çekilen bir saha olan Ovacık (Karabük) ve Çevresi ile ilgili literatüre vejetasyon coğrafyası alanında bir çalışma kazandırmaktır. Ayrıca araştırma içerisinde dikkat çekilen konuların fiziki coğrafyanın diğer alanlarında yeni araştırmaların yapılmasına kapı aralayacak bilgiler içermesi ile de önemli ipuçları barındırmaktadır.

VEJETASYON COĞRAFYASI AÇISINDAN OVACIK VE ÇEVRESİ

  • DR. ÖĞR. ÜYESİ SEVDA COŞKUN
  • ISBN: 978-605-74646-5-1