YENİ TOPLUMSAL HAREKETLERE ALTERNATİF BİR BAKIŞ

Alternatif medya, ana akım medya düzeninden gerek içerik, gerekse kurumsal yapı ve işleyiş açısından farklıdır. İçerik bakımından çoğulculuk ve toplumsal değer iletileri, biçimsel açıdan ise kurumsal hedefleri ve mülkiyet yapısı itibariyle ana akım medya biçimlerinden ayrılır. Toplumsal dünyanın tek boyutlu temsil yapısından ziyade madunların, söylem düşkünlerinin ve azınlıkların sesini yankılar; olaylara sivil bir perspektiften yaklaşan bir habercilik pratiğine hayat verir. İktidar ve düzen yanlısı değildir, ticari kar hırsından ziyade toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eder.