ACİL GÖZ HASTALIKLARINA PRATİK YAKLAŞIM

Acil göz hastalıkları, klinik pratikte hızlı tanı ve tedavi uygulanması gereken vakalardır. Bir kısmının etyolojisinde travma bulunur. Genellikle acil göz hastası ciddi semptom ve bulgularla başvurur. Bazen göz içi yabancı cismi gibi çok ciddi olan vakalarda ise belirtiler çok silik olabilir. Bu nedenle tüm hastalara ayrıntılı oftalmolojik muayene yapılmalıdır. Bazı göz hastalıkları ise nörolojik ve diğer sistemik hastalıklarla ilişkili olabilir. Bu gruptaki hastalıklara ilgili bölümden konsültasyon istenerek multidisipliner yaklaşılmalıdır.

ACİL GÖZ HASTALIKLARINA PRATİK YAKLAŞIM

  • DR. ÖĞR. ÜYESİ MURAT OKUTUCU
  • ISBN: 978-625-7897-74-7
detayliarama

Kategoriler: Etiketler: