BİYOSAĞLIKTA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR I

‘’Biyosağlıkta Güncel Yaklaşımlar I’’ kitabı tamamen canlı sağlığını konu edinmektedir. Multidisiplinler olarak ortaya konulan bu çalışma insan, hayvan ve bitki sağlığını ele almaktadır. Bu kitap farklı alanlardan birçok bilim insanını bir araya toplamış ve güncel konuları burada birleştirmektedir.