ÇALGI EĞİTİMİNE YÖNELİK ZİHİN ALIŞKANLIKLARI

Günlük hayatta karşılaştığımız birçok durum karşısında sergilemiş olduğumuz tutumları, davranış rutinlerimizi belirleyen önemli unsurların başında alışkanlıklarımız gelmektedir. Alışkanlıklar, problemlere çözüm olarak belirlediğimiz kısa yollar gibidir. Hayatımızı kolaylaştırabileceği gibi zorlaştırma ihtimali de söz konusu olabilmektedir. Değişmesinden huzursuz olduğumuz alışkanlıklarımız olmasının yanında, değiştirmek istediğimiz alışkanlıklarımızın olması da olağan bir durumdur. Alışkanlıklarımızın, yaşamın hangi döneminde ve ne şekilde oluştuğunu açıklamak zor olsa da, onları yönetebilmek ve değiştirebilmek olanaklıdır. Bunun için önce alışkanlıklarımızı tanımak, tanımlamak gerekmektedir.