ÇOCUKLUKTA CİNSEL TRAVMA ve SONRASI

Öz-şefkat ve psikolojik dayanıklılığın travmatik stres açısından koruyucu faktörler olduğu düşünülerek, bu çalışmada, majör depresif bozukluk tanısı konmuş kadın hastaların öz-şefkat ve psikolojik dayanıklılık düzeylerinin çocukluk çağı cinsel istismar öyküsüne bağlı travmatik strese göre farklılıklarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, öz-şefkatin, çocukluk çağı cinsel istismar öyküsü bildiren ve bildirmeyen, majör depresif bozukluk tanısı konmuş kadın hastalardaki yordayıcılığı araştırmada incelenmesi amaçlanan bir diğer husustur.

ÇOCUKLUKTA CİNSEL TRAVMA ve SONRASI

  • DR. KADER BAHAYİ
  • ISBN: 978-625-7562-18-8