CUMHURİYETİN İKİNCİ YÜZYILINDA TARIM EKONOMİSİ ÇALIŞMALARI

Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1923 yılında tüm egemenlik ve bağımsızlık haklarını Dünya’ya haykırmıştır. Geride bırakılan bir asırlık sürede türlü zorluklara göğüs germiş ve tüm milli unsurlarıyla 100. yılına ulaşmıştır. Şüphesiz henüz yeni kurulmuş Cumhuriyetimizin yegâne gelir ve geçim kaynağı tarım sektörüydü. Aradan geçen onlarca senede hala tüm stratejik özelliklerini ilk günkü gibi korumaktadır. Çünkü sektörü tüm canlıların biyolojik olarak hayatını devam ettirebilmesi yani canlılığın devamı için olmazsa olmaz görüyoruz. Bu çerçevede, tarımın ulusal ve uluslararası boyutta ekonomik, politik ve sosyal yönlerini çeşitli süjelerle inceleme olanağına sahip Tarım Ekonomisi disiplini, tarım sektörüne ilişkin çalışmalara ayrıca önem kazandırmaktadır M.S Swaminathan’ın “Çiftlik ekolojisi ve ekonomisi yanlış giderse, tarımda başka hiçbir şey doğru gitmeyecektir” yaklaşımı günümüzde tarım sektörünün hem ekonomik, hem çevresel hem de başkaca yönleriyle kapsamının büyüklüğüne işaret etmektedir.