ESKİÇAĞ’DA ÇORUH HAVZASI

Bu çalışmada Çoruh Nehri’nin yukarı ve orta havzasında yer alan Bayburt, İspir ve Yusufeli çevrelerinin tarih öncesi çağları, tarihi çağları ve havzada gerçekleştirilen tarihi ve arkeolojik araştırmaların sonuçları ele alınmıştır. Havza genelinde Eskiçağ Tarihine yönelik araştırmalar yok denecek kadar azdır. Ayrıca bu bölgede yapımına başlanan barajlar, İspir’in kuzeydoğusu ile Yusufeli ilçe merkezi ve bölgedeki birçok yerleşmeyi su altında bırakacaktır.

ESKİÇAĞ’DA ÇORUH HAVZASI

ISBN: 978-625-6380-14-1