GÜNCEL GELİŞMELER IŞIĞINDA CERRAHİ BİLİMLER

Yoğun bilgi üretim ve tüketimin olduğu günümüz döneminde durmaksızın güncellenen bilgiler ışığında yeni bilgiler edinmek veya daha önceden öğrendiklerimiz konuları revize etmek zorundayız. Çünkü bilginin süregenliği sayesinde tanı ve tedavi yöntemlerinde yeni fikirler ortaya atılıyor ve beraberinde yeni yöntemler ortaya çıkıyor. Kanıta dayalı toplanan bu güncel bilgilerin kullanımı insan hayatına daha olumlu dokunuş yapma fırsatı veriyor. Bilginin önemini ve bu konudaki yetersizliğimizi yakın zamanda yaşanan COVİD-19 salgını karşısındaki çaresizliğimiz bir kez daha gösterdi.