IMMANUEL KANT’IN POLİTİKA FELSEFESİ

Şüphesiz çağın karakteri düşünce dünyasına, yalnız teorik problemler bakımından yansımış değildir. Kant’ın içerisinde düşünce ürettiği ve Aydınlanma yüzyılı olan 18. yüzyıl, Batı’nın geleneksel değerlerinin ve kurumsal yapılarının, aklın eleştirel süzgecinden geçirildiği bir dönemi ifade etmektedir. Bu dönem, önceki yüzyıllardan itibaren gelişen ticaret ve sanayileşmeyle birlikte, değişen ve dönüşen bir toplumsal yapıda ortaya çıkan burjuva sınıfının biçimlendirici etkisiyle somutlaşmaya başlar.