TURİZM İŞLETMELERİNDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Yirmi birinci yüzyılda ekonomik, politik, hukuki ve sosyal çevrelerde büyük dönüşümler yaşanmıştır. Teknolojik gelişmeler sonucunda coğrafi sınırlar ticari alandaki etkisini yitirmiş, uluslararası yatırımlar yaygınlaşmış ve tüm dünyada geçerli olan ortak dil kullanımı farklı kültürler arasındaki etkileşimi artırmıştır. Bunun sonucunda bireylerin yaşam tarzları, zevkleri ve alışkanlıkları, değerleri ve kültürel faaliyetleri bu küresel etkileşim nedeniyle farklılaşmıştır. Bu faktörler, hizmet endüstrisini, ekonomik faydanın ve küreselleşen pazarların odak noktası haline getirmiştir. Buna göre uluslararası rekabet, diğer tüm endüstriler gibi turizm endüstrisinde de farklılaşmıştır. Günümüzde işletmelerin sosyal dönüşüme uyum sağlamaları ve sosyal sorumlulukta aktif olmaları uzun vadeli başarının ön şartıdır. Bu nedenle insan ve çevre ile yoğun bir şekilde ilgili olan turizm işletmelerinde sürdürülebilir sosyal sorumluluk bilinci kritik öneme sahiptir.