TEMEL TIP BİLİMLERİNDE GÜNCEL ÇALIŞMALAR III

Günümüz koşullarını değiştiren corona virüs ve neden olduğu hastalıkların irdelendiği bu eserde ayrıca güncel veriler ışığında hastalık tanılarında bize yol gösteren biyobelirteçlerin doğru kullanımları da gözden geçirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre “sağlık; sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik halidir.” Dolayısıyla psikolojik rahatsızlıkların farkına varılması ve tedavi sürecinin hızla yapılabilmesi sadece birey sağlığı değil toplum sağlığı için de önem arz etmektedir.