RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE VAKA YÖNETİMİ

“Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Vaka Yönetimi” adlı bu eserde psikiyatri alanında karşılaşılan farklı tanı gruplarına ait örnek vakalar hemşirelik yaklaşımlarına uygun şekilde ele alınmıştır. Her bölümde psikiyatrik bozukluklara, etiyolojik faktörlerine ve tedavi stratejilerine yönelik kısa bilgiler verilmiştir. Ayrıca her bir psikiyatrik hastalık vaka örneği ile desteklenerek hemşirelik yaklaşımlarına ve bakım planı örneklerine yer verilmiştir.