SAĞLIK BİLİMLERİ ÜZERİNE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Sağlık, sadece hastalık veya sakatlığın olmaması değil, tam bir fiziksel, zihinsel ve sosyal refah hali yani tam bir iyilik durumudur. Sağlık, insan yaşamının sürdürülmesinde, yaşam kalitesinin yükseltilmesinde ve korunması için önemlidir. Sağlığın korunması için bireylerin ve toplumların sağlık bilinci oluşturulması ve geliştirilmesi ile gerçekleşebileceği ve bunun gerekliliği hiçbir zaman unutulmamalıdır.