DİSİPLİNLERARASI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Bilim, kanıta dayalı sistematik bir metodolojiyi takip ederek doğal ve sosyal dünyaya ilişkin bilgi ve anlayışın araştırılması ve uygulanmasıdır. Bilimsel gerçeklere ulaşabilmek için farklı disiplinlerden oluşan uzman kişilerle bir sinerji içerisinde aklın ışığında birlikte değerlendirme ve incelemeye alınması diğer ifadeyle multidisipliner yaklaşımın benimsenmesi bilimin geleceği açısında kritik ve stratejik bir öneme sahiptir.