TARİH ARAŞTIRMALARI -III-

Sanat tarihi, sanat eserinin görseline yansıtılan siyasi, dini, ekonomik, kültürel, sanatsal vb. faktörleri analiz eden disiplinler arası bir bilim dalıdır. Görsel sanatların tarihsel evrimini inceleyen sanat tarihi, günümüzde tarih biliminden ayrı bir bilim dalı olarak, ilim dünyasında yer almaktadır. Sanat tarihi çalışmalarında geçmiş koşullarında üretilen her türlü maddi kültür kalıntısı, analiz unsurudur. Sanat tarihçisi, güzel sanatların doğuştan günümüze birbirinden farklı toplumlarda geçirdiği evrimleri analiz eder, sanat üretmekle değil geçmişten günümüze üretilen sanatı analiz etmekle mükelleftir. Türkler dünyanın dört bir köşesinde çeşitli medeniyetler kurmuş, maddi manevi en köklü tarihe sahip milletlerden biridir. Türklerin hakimiyet anlayışına bağlı olarak sürekli fetih hareketleri, farklı kültürlerle kaynaşmasına zemin oluşturmuş, buna rağmen kendi öz kültürlerini korumayı başarmışlardır. Buna bağlı olarak hemen hemen tüm coğrafyalarda atalarımızın kültürel izlerine rastlamak mümkündür. Bu açıdan Türk milletinin medeniyet tarihi sadece tarih bilimi bağlamında değil sanat tarihi açısından da araştırılıp, geliştirilmelidir. Bir millet maddi ve manevi kültürel kalıntılarını araştırıp, üzerinde analiz ve keşifler yaparak, kendi milletine ve dünya kamuoyuna takdim ederse o milletin ilim, sanat ve fikir hayatı hak ettiği konuma doğru yol alır.

TARİH ARAŞTIRMALARI -III-

ISBN: 978-625-6380-03-5