TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİNDE MULTİ DİSİPLİNER BAKIŞ-IV

Sağlıklı yaşam ve yaşam kalitesinin arttırılmasına katkı sunmuştur. Koruyucu hekimlikte aşıların geliştirilmesinden tutunda, olumsuz bir durumdan “botilizm toksini gibi” olumlu sonuç çıkarabilmeyi dahi başarmıştır. Her alanda olduğu gibi tıp ve sağlık alanında da bilginin doğrulanması ve/veya yanlışlanması, yenilenme, farklı bakış açıları ile gelişmeler hızla devam etmektedir. Bu gelişmeler insan oğluna bahşedilen düşünme yetisi sayesinde olmaktadır.