RÜZGÂR TÜRBİNLERİ YAKIN ÇEVRESİNDE PEYZAJ TASARIMI

Gün geçtikçe artan enerji ihtiyacı ile sayıları artan enerji tesislerinin doğaya etkileri de son derece önem arz etmektedir. Doğaya uyumlu ve çevreye zarar vermeyecek sürdürülebilir yeşil enerji merkezlerinin de bu yönde artışı sürmektedir. Bunların en önemlilerinden biri rüzgar enerjisinden faydalanmaya yönelik olarak kurulan rüzgar türbinleridir. Rüzgar türbinlerinin olduğu alanların yapım sonrası doğallaştırılması ve enerji üretim cihazlarına minimum zarar vermesine yönelik peyzaj çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Bu eserde enerji tesislerinden rüzgar türbinlerinin yerleştirildiği alanların doğal çevre ile uyumlu olmasının sağlanması, bölgedeki manzaranın görsel estetiğini korumadaki rolü ile bölgeye olan ziyaretçi ilgisini arttırabilmesi ve rüzgâr çiftliklerini ziyaret eden turistler, hizmet sektörü için potansiyel müşteri kitlesi oluşturulması ve yerel ekonomiye katkı sağlaması noktasında bilgilere yer verilmiştir.